chuyen-doi-tu-cty-TNHH-2-thanh-vien-tro-len-thanh-cty-TNHH-1-thanh-vien

Tư vấn thành lập doanh nghiệp cùng các hình thức chuyển đổi doanh nghiệp

Ngoài giải pháp tạm ngừng kinh doanh thì giải pháp khác được nhiều doanh nghiệp lựa chọn nhất đó là việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sao cho phù hợp với khả năng và tình hình phát triển của doanh nghiệp mình.

0 Comment
hoa-don-GTGT-can-dam-bao-tinh-chinhxac-tuyet-doi

XỬ LÝ KHI VIẾT SAI HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Hóa đơn GTGT khi xuất cho khách hàng đôi lúc có những sai sót khiến bạn không biết xử lý thế nào cho hợp lý. Việc xử lý sai có thể khiến doanh nghiệp gặp…

0 Comment