HD Bank

Giá thịt heo hôm nay 11/11: Lặng sóng

Giá thịt heo hôm nay tại cửa hàng hàng VinMart và Công ty Thực phẩm bán lẻ ổn định giá. Hiện mức giá dao động trong khoảng 48.000 - 164.000 đồng/kg tại Công ty Thực phẩm bán lẻ.

#