HD Bank

Ông Trump chỉ trích phán quyết của Tòa Tối cao là 'điên rồ'

Tổng thống Trump nổi giận khi Tòa án Tối cao bác bỏ yêu cầu từ đảng Cộng hòa về việc không cho phép gia hạn tiếp nhận phiếu bầu qua đường bưu điện sau ngày 3/11 ở North Carolina.

#