HD Bank

Phát hiện 59 hài cốt trong những ngôi mộ bí mật ở Mexico

59 bộ hài cốt nằm rải rác trong những ngôi mộ bí mật ở miền Trung Mexico, khu vực có số vụ giết người vì ma túy cao nhất nước này.

#