Hơn 1 triệu người thất nghiệp, gần 900.000 người thiếu việc làm trong quý IV/2022

Trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm, lạm phát cao…, nhiều đơn hàng bị cắt giảm, đặc biệt là ở các ngành dệt may, da giày, chế biến gỗ, điện tử vào thời điểm cuối năm 2022, đà phục hồi của thị trường lao động đang có xu hướng chậm lại.

#