HD Bank

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2023

02/02/2023 08:00

Từ tháng 1/2023, nhiều chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực, nổi bật trong đó là các quy định liên quan đến việc cho vay hỗ trợ nhà ở, bảo hiểm y tế, các luật mới đi vào thực thi...

Thêm 4 luật mới có hiệu lực

Tại kỳ họp thứ 3 Khóa XV, Quốc hội đã thông qua 05 Luật, trong đó có bốn Luật chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2023 bao gồm: Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022, Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, Luật Điện ảnh 2022 và Luật Cảnh sát cơ động 2022. 

Trong đó, Luật Kinh doanh bảo hiểm với 7 chương, 157 điều được đánh giá sẽ tạo ra những thay đổi cơ bản và toàn diện về thị trường bảo hiểm Việt Nam. Luật mới sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp bảo hiểm chủ động phát triển sản phẩm; các nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn tối đa 100% vốn điều lệ; cắt giảm thủ tục hành chính; tăng tính bảo vệ quyền và lợi ích của bên mua bảo hiểm; Cho phép doanh nghiệp bảo hiểm chủ động trong việc thiết kế, xây dựng sản phẩm bảo hiểm; Bổ sung quy định về an toàn tài chính...

Luật này cũng đã bổ sung thêm một ngành, nghề kinh doanh có điều kiện là "Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm” vào danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV của Luật Đầu tư 2020.

Tăng mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở 

Ngày 12/12/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 2081/QĐ-NHNN về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016.

Theo đó, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại các thông tư kể trên là 5%/năm. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2023.

Theo Thông tư 11, các ngân hàng cho vay áp dụng mức lãi suất nêu trên bao gồm: ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam; ngân hàng thương mại CP Đầu tư và phát triển Việt Nam; ngân hàng thương mại CP Công thương Việt Nam; ngân hàng thương mại CP Ngoại thương Việt Nam; ngân hàng thương mại CP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long; các ngân hàng thương mại cổ phần khác do Ngân hàng Nhà nước chỉ định.

Trong năm 2022 và 2021, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở là 4,8%/năm.

4 trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản

Nghị định số 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm có hiệu lực từ 15/1/2023. Trong đó, bốn trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản gồm:

Đăng ký thế chấp tài sản, cầm cố tài sản, bảo lưu quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật khác liên quan;

Đăng ký theo thỏa thuận giữa bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm hoặc theo yêu cầu của bên nhận bảo đảm, trừ cầm giữ tài sản;

Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp một tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ mà có nhiều bên cùng nhận bảo đảm hoặc trong trường hợp bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm có thỏa thuận;

Đăng ký thay đổi nội dung đã được đăng ký (đăng ký thay đổi); xóa đăng ký nội dung đã được đăng ký (xóa đăng ký) đối với trường hợp quy định.

Không cần nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính

Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công có hiệu lực từ ngày 1/1/2023

Nghị định số 104/2022/NĐ-CP bỏ quy định về việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, chủ yếu thuộc nhiều lĩnh vực như: việc làm, bảo hiểm y tế, giáo dục, y tế, đất đai, thuế, nhà ở, nhà ở xã hội, điện lực, nuôi con nuôi…

Thay vào đó, khi thực hiện các thủ tục trên, người dân chỉ cần xuất trình một trong các loại giấy tờ: Thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Mức đóng lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú mới 

Thông tư 75/2022 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 5/2 quy định công dân Việt Nam khi thực hiện thủ tục đăng ký cư trú thì phải nộp lệ phí, thống nhất trên cả nước thay vì theo mức quy định riêng của các tỉnh như hiện nay.

Cụ thể, mức đóng lệ phí đăng ký thường trú là 20.000 đồng/lần đăng ký nếu nộp hồ sơ trực tiếp, 10.000 đồng/lần đăng ký nếu nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến. Công dân đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú (cá nhân, hộ gia đình) thì lệ phí là 15.000 đồng/lần đăng ký trực tiếp, 7.000 đồng/lần đăng ký qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

Trường hợp tách hộ, đăng ký tạm trú theo danh sách, gia hạn tạm trú theo danh sách, mức đóng lệ phí lần lượt là 10.000 đồng/lần đăng ký trực tiếp, 5.000 đồng/lần đăng ký qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

Ngoài ra, theo thông tư này, nhiều trường hợp công dân sẽ được miễn lệ phí đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, tách hộ bao như: trẻ em là người dưới 16 tuổi; người cao tuổi là người từ đủ 60 tuổi trở lên; người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn…

Quy định mới về thời gian nghỉ việc hưởng BHXH

Thông tư 18/2022 của Bộ Y tế (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2017 quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế) sẽ có hiệu lực từ ngày 15/2. Nhiều quy định quan trọng về việc hưởng BHXH của người lao động đã được sửa đổi.

Cụ thể, việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH phải được thực hiện trên nguyên tắc một lần khám chỉ được cấp một giấy. Trường hợp người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đã được cấp, người bệnh phải tái khám để người hành nghề y xem xét quyết định.

Trường hợp người lao động trong cùng một thời gian được hai chuyên khoa trở lên của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau khám và cùng được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thì chỉ được hưởng một trong những giấy chứng nhận có thời gian nghỉ dài nhất.

Trường hợp người lao động khám nhiều chuyên khoa trong cùng một ngày tại cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với nhiều bệnh khác nhau thì chỉ cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và được giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với bệnh có chế độ cao nhất.

Thông tư 18/2022 của Bộ Y tế thêm quy định người lao động có thể sử dụng phiếu khám bệnh, phiếu kết quả cận lâm sàng, đơn thuốc để chứng minh việc gặp vấn đề về sức khỏe, cần được giám định để làm thủ tục hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử tuất, nhận BHXH một lần.

Bạn đang đọc bài viết "Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2023" tại chuyên mục CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0931318385hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@biztoday.vn).  
#