Nhiều chỉ số kinh tế của TP.HCM tăng trưởng cao

11 giờ trước Xã hội

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, TP.HCM vẫn đạt nhiều chỉ số tăng trưởng cao, nền kinh tế từng bước phục hồi và phát triển.

#
#
#