Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Chính sách tỷ giá của Việt Nam không nhằm mục đích tạo lợi thế cạnh tranh thương mại

15:39

28/10/2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, việc mục tiêu xuyên suốt của việc điều hành chính sách tỷ giá của NHNN là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô chứ không nhằm mục đích tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế hay hỗ trợ cho từng ngành sản xuất.

THƯƠNG HIỆU NỔI BẬT