Điện Biên: Phát hiện nhiều vi phạm tại UBND huyện Điện Biên Đông

30/05/2023 08:36

Thanh tra tỉnh Điện Biên vừa công khai kết luận về thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực; việc chấp hành các quy định trong quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Điện Biên Đông, giai đoạn 2021-2022.

huyen-dien-bien-dong-1683864750.jpg HĐND - UBND huyện Điện Biên Đông. Ảnh: Internet

Tại Kết luận số 246/KL-TTr ngày 12/4/2023, bên cạnh nhiều mặt tích cực, Thanh tra tỉnh Điện Biên cũng làm rõ một số tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm của các đơn vị được thanh tra, gồm UBND huyện và 8 đơn vị trực thuộc: Thanh tra huyện, Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án (QLDA) các công trình huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND xã Na Son, UBND thị trấn Điện Biên Đông. 

Chưa làm tròn trách nhiệm

Qua thanh tra cho thấy, người đứng đầu UBND huyện và 8 đơn vị chưa phát huy hết trách nhiệm, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN, tiêu cực.

Trong thực hiện quy định về PCTN, tiêu cực, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị chưa quy định trách nhiệm giải trình trong nội quy, quy chế làm việc; chưa phân công cá nhân, bộ phận có trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu giải trình; công khai ngân sách có nội dung chưa đầy đủ, chưa đảm bảo về thời gian theo quy định. 

Một số cơ quan, đơn vị trực thuộc ban hành kế hoạch PCTN, tiêu cực có nội dung chưa đảm bảo yêu cầu, chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; một số đơn vị thực hiện chưa đầy đủ chế độ báo cáo về công tác PCTN, tiêu cực. 

Việc quản lý, điều hành ngân sách, chưa thực hiện nộp trả ngân sách cấp trên một số khoản chi đã hết nhiệm vụ chi, hết thời hạn giải ngân; thực hiện thủ tục chuyển nguồn ngân sách muộn hơn quy định. 

Việc chấp hành các quy định trong sử dụng ngân sách tại các đơn vị dự toán đối với một số khoản chi thường xuyên còn chưa đảm bảo thủ tục thanh toán, chưa đúng với chế độ, chính sách của Nhà nước; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định một số nội dung chi. Trình tự, thủ tục thực hiện mua sắm tài sản công tại Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Giáo dục & Đào tạo còn một số nội dung chưa đảm bảo quy định. 

Tổng giá trị vi phạm về kinh tế phát hiện trong việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ quản lý, sử dụng ngân sách tại UBND huyện và các đơn vị là hơn 61,3 triệu đồng.

Về công tác tiếp công dân, thông báo lịch tiếp công dân của UBND huyện ban hành chưa đảm bảo thời gian, hình thức công khai chưa đảm bảo theo quy định; kết thúc việc tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu chưa ban hành thông báo kết luận việc tiếp công dân. UBND xã Na Son, UBND thị trấn chưa mở sổ theo dõi việc tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo; chưa lập biên bản minh chứng tiếp công dân định kỳ.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, thủ tục xử lý một số đơn thuộc thẩm quyền ban tiếp công dân huyện chưa lập phiếu đề xuất thụ lý đơn; phiếu chuyển đơn không thuộc thẩm quyền, không đúng mẫu. Các cơ quan, đơn vị được giao tham mưu giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh đã trực tiếp ban hành văn bản trả lời đơn. 

Trong 2 năm, Thanh tra huyện đã tổ chức thực hiện hoàn thành 8 cuộc thanh tra theo kế hoạch, tuy nhiên, về thời gian trong quyết định thanh tra có cuộc vượt thời gian thanh tra theo chương trình thanh tra của năm được UBND huyện phê duyệt. 

Sai phạm gần 750 triệu đồng đầu tư xây dựng

Thanh tra đối với 42 dự án tại 3 đơn vị có tổng mức đầu tư 167.475 triệu đồng, gồm: Phòng Giáo dục và Đào tạo có 4 dự án; Phòng Kinh tế và Hạ tầng có 14 dự án; Ban QLDA các công trình huyện có 24 dự án. Có 25 dự án đã nghiệm thu, hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và đang trong thời hạn quyết toán dự án hoàn thành. 

Quá trình triển khai thực hiện dự án, các chủ đầu tư cơ bản đã bám sát theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng. Các quyết định phê duyệt được ban hành đúng thẩm quyền, nội dung phê duyệt đã xác định mục tiêu, quy mô, hình thức đầu tư, địa điểm xây dựng, hình thức quản lý thực hiện dự án, vốn và nguồn vốn đầu tư. Việc xác định khối lượng, giá xây dựng công trình cơ bản đảm bảo theo thiết kế, định mức và công bố giá được cấp có thẩm quyền ban hành. 

Qua kiểm tra thực tế hiện trường công trình cho thấy, các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đáp ứng được mục đích, yêu cầu của dự án và phát huy được hiệu quả đầu tư. 

Tuy nhiên, một số dự án về trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư còn một số nội dung chưa đảm bảo quy định. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, nghiệm thu, thanh toán tại một số dự án đầu tư xây dựng còn thiếu chặt chẽ, thiếu chính xác về khối lượng, xác định sai mức thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định; quá trình lựa chọn nhà thầu, thương thảo, ký kết hợp đồng, giám sát, nghiệm thu, thanh toán các đơn vị liên quan không phát hiện các sai phạm. Tổng giá trị sai phạm qua thanh tra là 747.279.436 đồng.

Thanh tra tỉnh Điện Biên kiến nghị xử lý về kinh tế với tổng giá trị sai phạm 808.642.561 đồng, trong đó: Thu hồi về ngân sách 244.022.562 đồng; yêu cầu giảm trừ qua thanh toán 564.619.999 đồng.

Đồng thời, kiến nghị UBND huyện Điện Biên Đông tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể và cá nhân liên quan đến các tồn tại, hạn chế, sai phạm qua thanh tra để chấn chỉnh, khắc phục.

Bạn đang đọc bài viết "Điện Biên: Phát hiện nhiều vi phạm tại UBND huyện Điện Biên Đông" tại chuyên mục TIN TỨC. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0931318385hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@biztoday.vn).  
#