Vi phạm nhiều lỗi Công ty CP Tập đoàn Tân Mai bị xử phạt 450 triệu đồng

25/10/2021 14:41

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát đi thông báo xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 450 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai, vì đã vi phạm thực hiện phát hành thêm cổ phiếu nhưng không đăng ký với UBCKNN; không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Vi phạm nhiều lỗi Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai bị xử phạt 450 triệu đồng. (Ảnh chụp website công ty)

Ngày 21/10/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 645/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai (Công ty), địa chỉ: Đường số 11, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

Thực hiện phát hành thêm cổ phiếu nhưng không đăng ký với UBCKNN

Tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) số 243/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 21/1/2013 thông qua việc sáp nhập Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ.HĐQT ngày 24/1/2013 thông qua việc chấp thuận nội dung hợp đồng sáp nhập và điều lệ Công ty sau sáp nhập và báo cáo số 960/TM.G – KT ngày 21/11/2013 của Công ty, Công ty cổ phần Giấy Đồng Nai được sáp nhập vào Công ty kể từ ngày 8/4/2013.

Việc sáp nhập để hoán đổi cổ phiếu của Công ty phải nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần với UBCKNN nhưng Công ty đã không nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần theo quy định.

Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai bị thạt tiền 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng), vì đã có hành vi vi phạm hành chính thực hiện phát hành thêm cổ phiếu nhưng không đăng ký với UBCKNN.

Mức phạt được đưa ra theo quy định điểm c khoản 2 Điều 8 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP).

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát đi thông báo xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 450 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai.

Không đăng ký giao dịch chứng khoán

Công ty trở thành công ty đại chúng trước ngày 01/01/2016 (thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực).

Ngày 07/6/2017, UBCKNN đã có công văn số 3771/UBCK-GSĐC yêu cầu Công ty đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom. Tuy nhiên, đến nay, Công ty chưa thực hiện việc đăng ký giao dịch.

Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai bị phạt tiền 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng), vì đã có hành vi vi phạm hành chính không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Mức phạt được đưa ra theo quy định tại điểm e khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được bổ sung theo Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai là 450 triệu đồng.

Được biết, Công ty cổ phần Tập Đoàn Tân Mai tiền thân là Công ty Kỹ Nghệ Giấy Việt Nam (COGIVINA) được thành lập ngày 14/10/1958 và chuyển sang cổ phần vào đầu năm 2006. Vào tháng 12/2008, tập đoàn được thành lập trên cơ sở hợp nhất Công ty CP Giấy Tân Mai và Công ty CP Giấy Đồng Nai, nâng sản lượng giấy lên 140.000 tấn.

Bạn đang đọc bài viết "Vi phạm nhiều lỗi Công ty CP Tập đoàn Tân Mai bị xử phạt 450 triệu đồng" tại chuyên mục DOANH NGHIỆP - DOANH NHÂN. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0989 89 6454hoặc gửi về địa chỉ email (toasoan@biztoday.vn).  
#