Kiểm toán Nhà nước vào cuộc, Nam A Bank không đạt mục tiêu kiểm soát nợ xấu

04/06/2023 13:06

Kiểm toán Nhà nước xác định một số tổ chức tín dụng không đạt mục tiêu kiểm soát nợ xấu dưới 3%. Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) là một trong số đó.

nama-bank-1685673462.jpg Ảnh minh họa

Không đạt mục tiêu kiểm soát nợ xấu
Báo cáo Kiểm toán Nhà nước vừa gửi Quốc hội về kết quả kiểm toán năm 2022 đã chỉ ra một số tồn tại liên quan tới cấp tín dụng, nợ xấu,… trong giai đoạn 2016-2020.

Một trong những nội dung đáng chú ý chính là Kiểm toán Nhà nước kết luận nhiều tổ chức tín dụng xác định tỷ lệ nợ xấu không đúng hướng dẫn, khi không tính toán đầy đủ các khoản nợ tiềm ẩn thành nợ xấu (nợ cơ cấu, trái phiếu doanh nghiệp tiềm ẩn nợ xấu, các khoản phải thu khó đòi...).

Do đó, nếu tính toán, xác định lại thì một số tổ chức tín dụng không đạt mục tiêu kiểm soát nợ xấu dưới 3%. Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) là một trong số đó.

Kiểm toán Nhà nước cho biết theo báo cáo kiểm toán của Nam A Bank, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng này cuối 2020 là 0,83%.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Nam A Bank, tại ngày 31/12/2020, nợ xấu của ngân hàng này chỉ đạt 744 tỷ đồng, chiếm 0,83% tổng dư nợ tín dụng; giảm 590 tỷ đồng, tương đương 44,2% so với hồi cuối năm 2019. Tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh từ 1,97% năm 2019 xuống chỉ còn 0,83%.

Kiểm toán Nhà nước cho biết việc giảm nợ xấu vào cuối 2020, theo thuyết minh báo cáo tài chính, từ 13/3/2020, ngân hàng này áp dụng Thông tư 01/2020 của Ngân hàng Nhà nước về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng vì dịch Covid-19.

Theo đó, ngân hàng cơ cấu lại thời gian trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho các khách hàng phát sinh trả nợ gốc, lãi từ 23/1/2020 đến ngày liền kề sau 3 tháng từ ngày Thủ tướng công bố hết dịch và khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc, hoặc lãi do doanh thu, thu nhập giảm.

Như vậy, nếu tính đúng, nợ xấu tại Nam A Bank thực chất cao hơn số liệu Nam A Bank đã công bố.

Đáng lưu ý, cuối năm 2020, Nam A Bank ghi nhận 1.950 tỷ đồng Trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành, bằng 2,19% tổng dư nợ tín dụng.

Khối nợ xấu tại VAMC
Trong các năm trước đó, nợ xấu cho vay khách hàng tại Nam A Bank luôn duy trì dưới 3%. Tuy nhiên, nhà băng này đã chuyển một phần không nhỏ nợ xấu sang VAMC.

Cụ thể, nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu của NamA Bank tại thời điểm cuối các năm 2019, 2018, 2017 và 2016 lần lượt là 1.334 tỷ đồng (1,97%), 785 tỷ đồng (1,54%), 708 tỷ đồng (1,9%), 706 tỷ đồng (2,94%).

Cuối năm 2016, Nam A Bank ghi nhận 3.932 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành. Con số này tương đương 16,4% tổng dư nợ cho vay.

Tương tự, tới năm 2017, các con số này tại NamA Bank lần lượt là 2.400 tỷ đồng (6,6%). Tới năm 2018, giá trị trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành giảm sâu, chưa tới 53 tỷ đồng. Tới năm 2019, NamA Bank “sạch” nợ xấu tại VAMC.

Tuy nhiên, kể từ năm 2020, Nam A Bank lại tăng cường bán nợ xấu cho VAMC.

Gần đây nhất, tại ngày 31/3/2023, nợ xấu tại NamA Bank đạt 2.581 tỷ đồng, chiếm 2,01% tổng dư nợ cho vay. Trong khi đó, giá trị trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành đạt 1.030 tỷ đồng, bằng 0,8%.

 

Bạn đang đọc bài viết "Kiểm toán Nhà nước vào cuộc, Nam A Bank không đạt mục tiêu kiểm soát nợ xấu" tại chuyên mục KINH TẾ. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0931318385hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@biztoday.vn).  
#