Những dự án hạ tầng “nâng cánh” bất động sản Bình Dương

Các tuyến đường kết nối liên vùng đang được đồng loạt triển khai đã tạo cú hích lớn cho bất động sản Bình Dương. Thị trường này vốn đã sôi động nay càng tăng nhiệt.

#