Bộ Xây dựng đề xuất cho Vicem tiếp tục đầu tư dự án nghìn tỷ "đắp chiếu" gần thập kỷ

Bộ Xây dựng đề xuất Thủ tướng cho phép Vicem tiếp tục hoàn thiện dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem để đưa vào kinh doanh sau hơn 8 năm bỏ hoang.

#