Đất 'vàng' Nha Trang giao cho doanh nghiệp không qua đấu giá

Cơ quan điều tra phát hiện dấu hiệu tội phạm trong việc giao và cho thuê hơn 20.000 m2 đất trên đường Trần Phú cho doanh nghiệp không qua đấu giá.

#