Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Phó thủ tướng vinh danh 40 công trình sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam-WIPO năm 2019

Tối 21/10, tại nhà hát lớn Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam-WIPO 2019 nhân dịp 25 năm giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam (1995-2020).