Chiến sĩ tình nguyện Quận 3 hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 11/8, tại Quận ủy quận 3 đã diễn ra hoạt động “Chiến sĩ tình nguyện vì đô thị văn minh và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính”

#