Lâm Đồng thu hồi dự án nhà máy kỹ nghệ Lopol in Viet Nam

(THPL) - Do vi phạm pháp luật về đất đai và đầu tư, Dự án Nhà máy kỹ nghệ Lopol in Viet Nam tại Khu công nghiệp Lộc Sơn, tỉnh Lâm Đồng bị thu hồi.

#