Nóng: Thu hồi giấy phép 6 thương nhân phân phối xăng dầu

Bộ trưởng Bộ Công thương vừa ban hành Quyết định thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của 6 thương nhân.

#