Nhóm lao động nào đang nhận lương cao nhất?

Nhóm lãnh đạo/quản lý/chuyên môn bậc cao được hưởng mức lương cao nhất kèm theo những yêu cầu khắt khe về năm kinh nghiệm, thường từ 3 năm trở lên với vị trí tương đương…

#