Thuế thu nhập cá nhân lạc hậu như thế nào?

Những bất cập trong luật Thuế thu nhập cá nhân tồn tại nhiều năm qua khiến người nộp thuế không tránh khỏi bức xúc. Vậy hãy xem sắc thuế này lạc hậu như thế nào trong thực tế.

#