Nhà chung cư chưa xây phần móng, dự án phân lô bán nền… sẽ không được vay thanh toán tiền đặt cọc?

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng không cho vay thanh toán tiền đặt cọc để thực hiện các giao dịch trong tương lai mà tại thời điểm đặt cọc chưa đủ điều kiện để thực hiện theo quy định của pháp luật.

#