Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Sau Covid-19, doanh nghiệp Nhật đổi "khẩu vị" tuyển dụng tại Việt Nam

Các doanh nghiệp Nhật đang có xu hướng tìm kiếm ứng viên có kinh nghiệm chuyên môn thay vì tuyển các ứng viên giỏi tiếng Nhật trong vai trò phiên dịch hoặc thư ký.