Công nghệ chống hàng giả bằng blockchain của phó giáo sư Việt

PGS.TS Nguyễn Đình Quân và cộng sự ứng dụng công nghệ blockchain vào giải pháp chống hàng giả đã được vinh danh giải ba Cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2022.

#