Người Việt đặt hàng online thường xuyên nhất khu vực Đông Nam Á

Nếu người dùng Singapore chi nhiều nhất cho việc giao hàng, thì người Việt Nam lại đặt hàng thường xuyên nhất trong khu vực Đông Nam Á…

#