Phụ huynh than trời vì giá sách giáo khoa tăng phi mã

Phụ huynh 'than trời' vì giá sách giáo khoa tăng phi mã Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa công bố giá sách giáo khoa (SGK) cho năm học mới 2022 - 2023 khiến nhiều phụ huynh 'than trời' vì mức tăng phi mã.

#