'Quan' giáo dục bắt tay DN gặm 'bánh' đấu thầu: Bán đạo đức đổi… 'tiền bẩn'

Vụ vi phạm đấu thầu xảy ra tại Sở GD&ĐT Điện Biên, trước đó là ở Quảng Ninh, Thanh Hóa… cho thấy việc quản lý còn nhiều sơ hở và đạo đức cán bộ xuống cấp.

#