Ưu tiên ngân sách nhà nước cho giáo dục nghề nghiệp các ngành nghề mũi nhọn

Giáo dục nghề nghiệp được ưu tiên ngân sách theo Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

#