Trong vòng 1 thế hệ nữa, thuốc lá sẽ biến mất?

Theo các chuyên gia tại công ty phân tích thị trường Jefferies, thuốc lá có thể biến mất khỏi một số quốc gia trên thế giới trong vòng 10 đến 20 năm nữa. Điều này là kết quả của quá trình đấu tranh dai dẳng với các tập đoàn thuốc lá siêu khổng lồ thông qua việc truyền thông, giáo dục người dân về tác hại của thuốc lá, đánh thuế và xây dựng các quy định pháp luật chặt chẽ liên quan đến mặt hàng nhạy cảm này.

#