Điều Qatar không lường trước khi đăng cai World Cup

Chuyên gia cho rằng dù Qatar thất bại ngay từ vòng bảng và chịu nhiều chỉ trích, vẫn còn quá sớm để kết luận về tác động của World Cup 2022 với hình ảnh của nước này.

#