Áp lực nợ xấu gia tăng, ngân hàng vẫn trầy trật thu hồi nợ

Áp lực nợ xấu gia tăng, đặc biệt sau khi thông tư 02 cơ cấu thời gian trả nợ hết hiệu lực, rủi ro nợ xấu có thể tăng trở lại trong năm 2024 và có sự phân hóa giữa các ngân hàng, trong khi các ngân hàng lại đang trầy trật thu hồi nợ. Đứng trước áp lực này, các ngân hàng mong muốn được trao thêm quyền đòi nợ.

#