Nợ xấu của ACB tăng mạnh bất thường

Ban lãnh đạo ACB cho biết nợ xấu tăng do ngân hàng chủ động phân loại lại nợ của một khách hàng doanh nghiệp lớn có thể gặp khó khăn trong tương lai và ngân hàng dự báo có thể cần hơn 2 năm để xử lý tài sản thế chấp liên quan.

#