Tranh thủ chứng khoán sụt giảm, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất trong năm

Tranh thủ đà sụt giảm của thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào khoảng 400 triệu USD trong tháng 11 - nhiều nhất từ đầu năm đến nay.

#