Tự bảo vệ trước cơn sốt tiền ảo

NHNN khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không nên đầu tư, nắm giữ, thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền ảo.

#