Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp cao kỷ lục

Ba quý đầu năm 2020, thị trường chứng khoán chứng kiến các đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp cao kỷ lục với tổng giá trị 324.668 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ 2019.