Tiếp tục nghi vấn hổ xuất hiện tại Quảng Bình

Khai báo tại hiện trường với đoàn liên ngành do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình chủ trì, bà Hồ Thị Vinh cho biết, đã nhìn thấy hổ từ phía sau đuôi, có vằn đen lẫn đỏ hung.

#