Đơn hàng thiếu, ngành dệt may chỉ đặt mục tiêu xuất khẩu 40 tỷ USD trong năm 2023

Trước sự sụt giảm của các đơn hàng từ thị trường chính như Mỹ, EU, ngành dệt may Việt Nam tiếp tục đối mặt với những khó khăn khi kim ngạch xuất khẩu liên tục giảm. Dệt may đặt mục tiêu chỉ đạt 40 tỷ USD trong năm 2023.

#