Nhịp đập Thị trường 09/08: Nhập cuộc tích cực

Cả 3 chỉ số trên thị trường đều tăng điểm khi thị trường mở cửa. Trên sàn HOSE, động lực tăng điểm đến từ nhóm cổ phiếu Large Cap.

#