Khối ngoại duy trì bán dòng tuần 23-27/5, gom mạnh chứng chỉ quỹ ETF và cổ phiếu phân bón

Tương tự như tuần trước, giao dịch của khối ngoại tiếp tục đi theo chiều hướng ngược với xu hướng hồi phục của thị trường chung.

#