Doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ chờ được giảm lãi suất ngân hàng

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 98% số lượng doanh nghiệp cả nước, đóng góp rất lớn vào sự phát triển của nền kinh tế nhưng vẫn cần một số chính sách hỗ trợ như giảm lãi suất ngân hàng.

#