“Virus tham nhũng”, nhiều quan chức không thể miễn nhiễm!

Tiền mua được mọi thứ trên thế gian dẫn đến lòng tham con người là vô đáy, bất chấp thủ đoạn. Chính vì vậy, nhiều quan chức lớn, có học hàm, học vị, “hiểu luật” vẫn gục gã, giãy chết vì tiền.

#