Doanh nhân phạm luật: Khi tỷ phú móc ngoặc quan tham (Bài 1)

Những năm gần đây, xuất hiện những nhóm lợi ích, tham nhũng, nơi đó quan chức là những người có địa vị, quyền lực móc nối với doanh nghiệp, doanh nhân ‘sân trước, sân sau’ liên kết với nhau phạm luật!

#