Hưng Thịnh

Dấu hiệu bất thường tại dự án TNR Stars Hồng Lĩnh

Dự án TNR Stars Hồng Lĩnh chưa được cấp phép mở bán nhưng đã có nhiều đơn vị phát tờ rơi, quảng cáo mời chào khách hàng mua sản phẩm.

#