Đánh thuế căn hộ giá trên 50 triệu đồng/m2?

Bộ Tài chính đề xuất thực hiện điều tiết cao đối với căn hộ chung cư có mức giá trên 50 triệu đồng/m2, nhằm góp phần đảm bảo công bằng trong điều tiết thu nhập dân cư. Tuy nhiên, giải pháp này đang gây nhiều ý kiến trái chiều.

#