Hòa Bình: Phát triển thủy sản nhờ đa dạng đối tượng nuôi

(TSVN) – Thời gian qua, trên hồ Hòa Bình xuất hiện mô hình nuôi một số loài thủy sản mới với nhiều triển vọng. Đây là hướng đi hứa hẹn đem lại giá trị kinh tế cao khi đa dạng sản phẩm thủy sản, đáp ứng nhu cầu thị trường.

#