Nhiều hoạt động trái phép trong hồ nước ngọt lớn nhất Quảng Ninh

Tình trạng hoạt động du lịch trái phép đang diễn ra trong lòng hồ nước ngọt Yên Lập ở Quảng Ninh đe dọa ảnh hưởng tới an ninh nguồn nước.

#