Hưng Thịnh

Tấm hộ chiếu hiếm nhất thế giới

Dù nổi tiếng về độ hiếm, tấm hộ chiếu này lại không thuộc top quyền lực nhất thế giới.

#