Người dân TP HCM muốn đi du lịch cần đáp ứng điều kiện gì?

Người dân TP HCM muốn đi du lịch phải tiêm đầy đủ các mũi vắc-xin ngừa Covid-19 và đã qua 14 ngày từ mũi tiêm cuối hoặc là F0 đã khỏi bệnh có giấy xác nhận.

#