Phát triển, nâng cao trình độ nguồn nhân lực văn hóa, du lịch

(Chinhphu.vn) - Cần tập trung đa dạng hóa loại hình đào tạo, nâng cao kiến thức cho nhân lực làm du lịch, sau đó tổ chức thi tay nghề, nhân lực cần được tiếp cận theo chuẩn nghề trong ASEAN.

#