Danh thắng quốc gia bị xâm hại, chế tài nào xử lý?

Nhiều danh quốc gia như Tràng An, Ba Làng An, di tích Hồ Đồng Vụa… đã và đang bị xâm hại bởi các công trình xây dựng trái phép. Vi phạm chủ yếu núp bóng xây dựng, cải tạo nhà ở.

#