[Infographic] Biến thể R.1 mới có khả năng kháng vaccine COVID-19

Biến thể R.1 đã được phát hiện ở ít nhất 31 quốc gia trên thế giới, đang gây lo ngại tại Nhật Bản và 47 bang của Mỹ.

#