TP.HCM: Dính hàng loạt vi phạm, Thẩm mỹ viện ULA và Iris bị đình chỉ hoạt động

Cung cấp dịch vụ khám bệnh mà không có giấy phép hoạt động, Thẩm mỹ viện Iris, Thẩm mỹ viện ULA... bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xử phạt hành chính và đình chỉ hoạt động.

#