Xuất hiện biến thể Covid-19 nguy cơ mới, phát hiện đầu tiên ở Đông Nam Á

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo đang theo dõi một biến thể tiềm tàng nguy hiểm, tên gọi CH 1.1.

#