Ký kết thỏa thuận viện trợ tại Bệnh viện K do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại

(Chinhphu.vn) - Bộ Y tế và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản vừa ký kết Thỏa thuận viện trợ dự án Hỗ trợ kỹ thuật "Nâng cấp trang thiết bị y tế tại Bệnh viện K" do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại, với tổng vốn viện trợ không hoàn lại là 1,83 tỷ Yên (tương đương 300 tỷ đồng).

#