Hưng Thịnh

Australia sắp cạn kiệt thịt bò

Với quy mô đàn gia súc tụt xuống mức thấp nhất kể từ thập niên 1990, Australia đối mặt nguy cơ đánh mất vị thế quốc gia xuất khẩu thịt bò lớn thứ hai thế giới.

#