Sau sự cố vỡ cống hồ thải quặng đồng Tả Phời: Bộ Công thương chỉ đạo nóng

Bộ Công Thương vừa có chỉ thị về tăng cường công tác đảm bảo an toàn trong khai thác, chế biến khoáng sản sau sự cố vỡ cống hồ thải quặng đuôi đồng Tả Phời, Lào Cai. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

#