Thanh tra Chính phủ kết luận về những địa điểm kinh doanh đắc địa, sai phạm

Thanh tra Chính phủ kết luận một số dự án đất ở những vị trí đắc địa của Hà Nội mắc sai phạm trong quá trình chuyển mục đích sử dụng, tổng sai phạm về tài chính gần 4.000 tỷ đồng.

#