Hưng Thịnh

Nhiều sai phạm trong quản lý và sử dụng đất đai tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su, Tổng Công ty Lâm nghiệp và Tổng công ty Chè Việt Nam.

#