GIÁO DỤC
Hưng Thịnh
Điểm tin giao dịch cổ phiếu mới nhất ngày 28/11

Điểm tin giao dịch cổ phiếu mới nhất ngày 28/11

Những thông tin giao dịch khối lượng lớn cổ phiếu như MPT, NLG, CC4, NHH, MBB,... được Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam gửi đến Quý độc giả trong điểm tin giao dịch ngày 28/11/2020.

#