Hưng Thịnh

50 thương hiệu toàn cầu giá trị nhất

4 doanh nghiệp có giá trị lớn nhất đều đến từ Mỹ, thuộc lĩnh vực công nghệ. Giá trị lớn nhất là Apple với 323 tỷ USD, sau đó đến Amazon với 201 tỷ USD, Microsoft 166 tỷ USD và Google 165 tỷ USD. 

#