Hưng Thịnh

Trịnh Sảng và loạt sao vướng scandal khi làm đại sứ Prada

Scandal của Irene và Chanyeol lắng xuống chưa lâu, nhà mốt Italy tiếp tục bị ảnh hưởng bởi tin đồn đời tư Trịnh Sảng.

#