Hà Nội: Người dân khốn khổ sống cạnh đoạn sông lềnh bềnh hàng trăm bao tải chứa xác gia súc, gia cầm

Sông Đáy đoạn từ cầu Hòa Viên đến xóm 8, xóm 9, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ (Hà Nội), giáp ranh với xã Viên An (Ứng Hòa) có hàng trăm bao tải chứa xác gia súc, gia cầm chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước gây ô nhiễm dòng sông, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

#