Sau tái cấu trúc tập đoàn, bức tranh tài chính Công ty TNHH Tập đoàn BIM có gì đáng chú ý?

BIM Group đã tái cấu trúc tập đoàn vào năm 2018. Trong năm đó, Công ty TNHH Tập đoàn BIM báo lãi sau thuế hơn 1.140 tỷ đồng. Năm 2019, lãi sau thuế sụt giảm rất mạnh xuống 785 tỷ đồng, đồng thời dòng tiền kinh doanh đảo chiều âm hơn 770 tỷ đồng.

#