Cảnh báo vỡ nợ chéo từ “quả bom” trái phiếu - Kỳ 4: Lối nào tránh vết xe đổ?

Làm thế nào để bảo vệ nhà đầu tư mà vẫn tạo điều kiện cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát triển là thách thức lớn với cơ quan quản lý.

#