Trúng lớn ở các gói thầu trăm tỷ đồng, Công ty Minh Anh 'càng làm càng lỗ'

Mặc dù trúng thầu hàng nghìn tỷ đồng, tuy nhiên Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Anh và các công ty thành viên có bức tranh tài chính rất bết bát.

#