Trung tướng Tô Ân Xô tiếp tục làm Người phát ngôn Bộ Công an

Mặc dù thôi chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an nhưng Trung tướng Tô Ân Xô vẫn làm nhiệm vụ Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đảm nhiệm nhiệm vụ Người phát ngôn của Bộ này.

#